MONA SAND & SINGEL AS 50 ÅR
Vi startet som grusleverandør i Mona i 1962. Ettersom naturgrunnlaget der begrenset mulighetene for produksjon av kult, singel og pukk, søkte vi om konsesjon for uttak av fjell i Torkelsrud. Der ble produksjonen satt i gang i 1972. Undersøkelser som NGU gjennomførte på 1980 tallet, viste at også et tredje sted , nemlig Torperåsen, hadde gode forutsetninger for leveranser av kvalitetspukk. Ja, faktisk så gode at de tilfredsstilte kravene til slitedekker i høytrafikkerte veger. Etter en tidkrevende prosess med utarbeiding av konsesjonssøknad ,reguleringsplan osv, ble produksjonen i Torperåsen startet i 1996.
Vår målsetting
Å være en trygg leverandør for våre kunder, en sikker og god arbeidsplass for våre ansatte og en pålitelig forretningsforbindelse for samarbeidspartnere og lokalsamfunn. Vi skal oppfylle alle krav myndighetene stiller til oss.
Kontakt oss!
Pukkverket:
Torperåsveien 74
Postadresse:
Boks 7
1850 Mysen

Bestilling: 907 78 850
torperaasen@mona.no
Kontor: 952 10 058
kontor@mona.no

Org.Nr: 914 385 083
Åpningstider
Man - Fre 07.00 - 15.30
Lørdag stengt